ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 
           เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์อภิรัตน์ วงศ์สุภชาติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำโดยรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อเป็นการศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพิ่มพูนความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ทำงานให้กับบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี