บุตรและธิดาของ อ. เสยย์ เกิดเจริญ เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

      วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 บุตรและธิดาของ อ. เสยย์ เกิดเจริญ อดีตอธิการวิทยาลัยครูเพชรบุรี ประกอบด้วย นางสาวชุติมา เกิดเจริญ นายพิริสัณฑ์ เกิดเจริญ และคุณวรลักษณ์ เกิดเจริญ พร้อมด้วย ผศ. สมพร ประกอบชาติ เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสารสนเทศในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี