คณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น 27 คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาและวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้เข้าเยี่ยมชมศึกาาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี
          ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ นายทวี นวมนิ่ม บรรราณักษ์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://photos.app.goo.gl/6PGbHEicQks2U7aZ7 


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี