บุคลากรจาก อบต. ธงชัย อ. เมือง จ. เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษารูปแบบนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30-16.30 น. บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษารูปแบบนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำศูนย์เรียนรู้ของ อบต. ธงชัย ให้การต้อนรับและนำชม โดย อ.สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี