คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และเลขาส่วนตัว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และเลขาส่วนตัว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับและนำชมโดย อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการ และ อ.ดร. มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี