ช่องทางติดต่อเรา

ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

032-708609 ต่อ 2009

saraban_arit@pbru.ac.th


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี