นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ แสงทอง นำนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เรียนในรายวิชา ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ จำนวน 30 คน เข้าชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี นำชมโดย นายทวี นวมนิ่ม และนางนิรดา เอี่ยมอาษา ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการหอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนิทรรศการศูนยฺเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นิทรรศการห้องรอยเสด็จเพชรบุรี นิทรรศการห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และนิทรรศการห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี