การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาทูตกิจกรรม (PBRU Ambassador 2023)

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาทูตกิจกรรม (PBRU Ambassador 2023) นักศึกษาต้นแบบ จำนวน 12 คน เพื่อประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้มีการชมพื้นที่จริงของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) และนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ที่ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้องหลักคือ 1) ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี 2) ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ 3) ห้องศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่ https://arit.pbru.ac.th/webarit/index.php?ge=view&key=257


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี