ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อมอบเข็มราชภัฏสัญลักษณ์ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและมอบเข็มราชภัฏสัญลักษณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) อาคารศูนย์เรียนรู็ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
ชมวีดีโอที่นี่ https://vt.tiktok.com/ZSLS4He3h/


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี