เชิญชมผลงานสร้างสรรค์ภาพเขียนสีอะคริลิกเรื่อง วันสุกดิบในงานบวชนาค

          เดือน กรกฎาคม เป็นเดือนแห่งการบวช มีประเพณีบวชนาคกันมากมาย เพราะใกล้เวลาวันเข้าพรรษา และในประเพณีบวชนาคของเพชรบุรี ก็มีการละเล่น มหรสพ มโหรีต่าง ๆ มากมาย ผศ. บุญมา แฉ่งฉายา ศิลปินเมืองเพชรบุรี จึงได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวการบวชนาคด้วยภาพเขียนสีอะคริลิกเรื่อง "วันสุกดิบในงานบวชนาค" เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสกับศิลปะ และการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย
          ท่านที่สนใจเชิญชมภาพเขียนดังกล่าวได้ที่บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ (โถงหน้าลิฟท์) ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00-18.30 น.


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี