Browse Items (103 total)

EB ครูเฉลิม.pdf
นายเฉลิม พึ่งแตง ครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี 2564 อายุ 77 ปีประเภทเครื่องบินวงเล็บปั้นปูนสดจังหวัดเพชรบุรี ครูเฉลิมพึ่งแตงผู้ที่ถือเป็นสุดยอดช่างฝีมือผู้อนุรักษ์สืบสานงานปูนปั้นสดหนึ่ง ในสกุลช่างเพชรบุรีที่มีความ 3…

สไลด์1.PNG
นายเฉลิม พึ่งแตง ครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี 2564 อายุ 77 ปีประเภทเครื่องบินวงเล็บปั้นปูนสดจังหวัดเพชรบุรี ครูเฉลิมพึ่งแตงผู้ที่ถือเป็นสุดยอดช่างฝีมือผู้อนุรักษ์สืบสานงานปูนปั้นสดหนึ่ง ในสกุลช่างเพชรบุรีที่มีความ 3…

Chalerm-01.PNG
ครูเฉลิม พึ่งแตง สุดยอดช่างฝีมือที่อนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะปั้นปูน ซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลช่างเพชรบุรี ด้วยความที่ชื่นชอบศิลปะเพชรบุรีมาตั้งแต่วัยหนุ่ม ฝึกฝนฝีมือจนสร้างเอกลักษณ์ปูนปั้นที่มีลวดลายอ่อนช้อย งดงามวิจิตรบรรจง…

25660410-ภาพวาดฝ่าวิกฤติ-03.jpg
แนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดจากวิกฤตต่าง ๆ ที่ผ่านพบของมนุษยชาติ อาทิ การะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ปัญหาจากลมพายุต่าง ๆ (วาตภัย) ปัญหาน้ำท่วม (อุทกภัย) และปัญหาไฟไหม้ (อัคคัภัย) มนุษยชาติ…

2550-วัดมหาวมณาราม-01.jpg
วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่บนไหล่เขาด้านทิศตะวันออกของพระนครคีรี ในตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี          วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร หรือรู้จักในนาม วัดเขาวัง…

111.jpg
          หลังจากสมัยทวารวดีผ่านไป ฐานะการเป็นเมืองท่าภายในของเมืองคูบัว ก็เปลี่ยนศูนย์กลางไปอยู่ที่เมืองราชบุรี ในระยะเดียวกันราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ก็เกิดเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองท่าภายในศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ…

PBRU-ARIT-IV012-0015.JPG
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ลักษณะเป็นเรือนไทยขนาดใหญ่ สร้างด้วยไม้ผนังเป็นฝาปะกน เครื่องหลังคาเป็นโครงประดุชนิดมีจันทันต่อ มุงด้วย กระเบื้องกาบู แต่ด้วยการบูรณะที่ไม่ถูกต้องจึงมีการเทปูนตำ (ปูนโบราณ) ลงฉาบทั้งผืนหลังคา…

PBRU-ARIT-IV012-0014.JPG
หอไตรวัดใหญ่สุวรรณาราม หรือ หอเก็บพระไตรปิฏก ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทยแบบเรือนโบราณชั้นเดียว ยกพื้นสูง ผนังฝาไม้ปะกน หลังคาทรงจั่วยอดแหลม มุงกระเบื้องเกล็ดเต่า มีเสาไม้รองรับ 3เสา จากแนวความคิดที่ว่า พุทธศาสนาจะดำรงค์อยู่ได้ ด้วย…

PBRU-ARIT-IV012-0013.JPG
พระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม ก่ออิฐถือปูนที่มีฐานปัทม์อ่อนโค้งแบบฐานสำเภา มีระเบียงคดล้อมรอบเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยสมัยอยุธยา หน้าบันเป็น งานรูปปั้นสมัยอยุธยาตอนปลายที่งามพลิ้วราวมีชีวิต ภายในพระอุโบสถมีภาพทวารบาล ภาพพุทธประวัติ…

PBRU-ARIT-IV012-0012.JPG
ปูนปั้นตราพระมหาพิชัยมงกุฎ หน้าบันพระอุโบสถวัดมหาสมณารามวรวิหาร อันหมายถึงพระนามเดิมของรัชกาลที่ 4 คือ เจ้าฟ้ามงกุฎ ขนาบข้างด้วยฉัตร แล้วประดับลายก้านขดหางโตใต้ฉัตรเป็นรูปนกยูง หมายถึง พระอาทิตย์ และ กระต่าย หมายถึง พระจันทร์…

PBRU-ARIT-IV012-0011.JPG
ปูนปั้นหน้าบันโบสถ์ ด้านทิศตะวันตก วัดเกาะ ตำบลท่าราบ เมืองเพชรบุรี รูปตอนบนเป็นภาพเทพพนม ตอนล่างเป็นภาพพระราหูอมจันทร์ ประกอบด้วยลายกนกก้านขดแตกช่อ เป็นภาพนางฟ้าร่ายรำ และภาพครุฑตอนบนออกเป็นลายพุ่ม ตัวลายดูแน่นกว่าลายปูนปั้นด้านหน้า

PBRU-ARIT-IV012-0010.JPG
ปูนปั้นหน้าบันโบสถ์ วัดเกาะ ตำบลท่าราบ เมืองเพชรบุรี ด้านทิศตะวันออก ปั้นเป็นภาพพระนารายณ์ทรงครุฑ ประกอบด้วยลายกนกหางไหล ลักษณะไม่พริ้วเท่าใดนัก

PBRU-ARIT-IV012-0009.jpg
ปั้นเป็นภาพครุฑยืนใหญ่ หน้าบันโบสถ์วัดเขาบันไดอิฐ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ด้านทิศตะวันตก ปั้นเป็นภาพครุฑยืนใหญ่ ประกอบด้วยลายกนกช่อหางโตปลายสบัด เช่นเดียวกับด้านหน้าแต่ก้านลายใหญ่กว่า การออกลายไม่ละเอียดเท่าด้านหน้า

PBRU-ARIT-IV012-0008.JPG
รูปปั้นหน้าบันโบสถ์ทิศตะวันตก วัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปั้นเป็นรูปพระนารายณ์เหยียบอสูร อสูรนั้นประนมมือบนดอกบัว ประกอบด้วยลายพุ่มช่อหางโต ซึ่งแตกช่ออ่อนพริ้วเรียงกันไป…

PBRU-ARIT-IV012-0007.JPG
รูปปั้นหน้าบันโบสถ์ทิศตะวันออก วัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปั้นเป็นลายกนกก้านขด ภาพประกอบเป็นภาพครุฑยืน มือจับก้านกนกอยู่ตรงกลาง ด้านล่างของหน้าบันเหนือศรีษะครุฑ ปั้นเป็นพุ่มหางโตเรียงลดหลั่นกัน 3 พุ่ม…

PBRU-ARIT-IV012-0006.JPG
ปูนปั้นหน้าบันพระอุโบสถ์ด้านหน้าทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดสระบัว ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปูนปั้นเป็นภาพพระนารายณ์เหยียบอสูรประนมมืออยู่บนดอกบัว ประกอบด้วยลายพุ่มช่อหางโต แตกช่ออ่อนพริ้วเรียงกันไป

PBRU-ARIT-IV012-0005.jpg
ปูนปั้นนกยูงรำแพน หน้าบันด้านหลัง รูปประธานเป็นภาพนกยูงรำแพน ประกอบด้วยลายพุมช่อหางโต ก้านลายใหญ่และหนา ช่อหางโตเล็กออกช่อเรียงกันไป

PBRU-ARIT-IV012-0004.jpg
ปูนปั้นหน้าบันโบสถ์ ด้านหลังข่องกลาง วัดไผ่ล้อม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รูปประธานเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ รูปพระพรหมทรงหงส์ ลายประกอบข้างๆ เป็นก้านลายขึ้นไปสู่ยอดเป็นเส้นขนานตัวลายที่ทาบบนกิ่ง คือ ช่อหางโต…

PBRU-ARIT-IV012-0003.JPG
ปูนปั้นซุ้มประตูทางขวามือ พระอุโยสถวัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ภาพประธานหรือภาพทับลาย เป็นภาพการสัปยุทธ์ระหว่างพระรามกับมังกรกัณฐ์ มีหนุมานทหารเอกร่วมรบอยู่ด้วย เท้าขวาพระรามเหยียบเหนือเข่ามังกรกัณฐ์ เท้าขวายกสูง มือซ้ายจับลูกศรยึดเหนี่ยวกัน…

PBRU-ARIT-IV012-0002.JPG
ปูนปั้นซุ้มประตูโบสถ์ด้านหน้าทางขวามือ ภาพประธานเป็นภาพวิรุญจำบังหลบอยู่ในฟองน้ำขนาดใหญ่ หนุมานโผลงจับวุรุญจำบัง ภาพตอนล่างทางซ้ายเป็นภาพเหล่านางเงือก 4 นางแหวกว่ายหันหน้าดูการสัปยุทธ์ ระหว่างหนุมานกับวิรุญจำบังอย่างตระหนกตกใจ ปั้นโดยนายแป๋ว…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2